Informacja dotycząca druków Niebieskich Kart


15-09-2023

Informujemy, że zostało opublikowane Rozporządzenie, Dz. U. 2023 poz. 1870, które zawiera  nowe wzory druków do tzw. Niebieskiej Karty. 

Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszych opracowań i staramy się aby w kolejnym tygodniu jak najszybciej rozpocząć realizację zamówień, które już zostały do nas przesłane.

Dział Handlu

01-09-2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż przyjmujemy już zamówienia na  druki Niebieskich Kart, pomimo braku wzorów w Dzienniku Ustaw.
Realizacja zamówień nastąpi po publikacji wzorów i zatowarowaniu magazynu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku kiedy ulegnie zmianie objętość druków.

Z poważaniem
Dział Handlu

17-08-2023

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat zmian w drukach Niebieskich Kart, którą poniżej Państwu cytujemy:

"odpowiadając na pytanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", informuję, że obecnie trwają prace legislacyjne  w omawianym zakresie. Projekt rozporządzenia, którego integralną częścią są wzory formularzy "Niebieska Karta" został zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów i poddawany jest dalszym pracom. Można przewidywać, że zakończenie prac tj. przyjęcie projektu przez Radę Ministrów, podpisanie go przez Prezesa Rady Ministrów i opublikowanie w Dzienniku Ustaw,  nastąpi w ciągu miesiąca."

Dział Handlu