Nowe legitymacje pracownika socjalnego - A.D. 2021

27.12.2021r.

Informujemy, iż termin realizacji zamówień na legitymacje pracownika socjalnego ulega wydłużeniu w związku z brakiem grubej tektury na ogólnym rynku. Będziemy je dosyłać najprawdopodobniej do końca stycznia - dotyczy zamówień złożonych do 23/12.

Jeśli zamówienia były realizowane częściowo, to legitymacje doślemy już na nasz koszt.


30.09.2021r.

Nowe legitymacje pracownika socjalnego -  A.D. 2021

Informujemy, iż posiadamy już w sprzedaży nowe legitymacje pracownika socjalnego z kodem OPS 062.21 

Wzór zgodny z rozporządzeniem MRiPS z dn. 08 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U.  z 2021 poz. 893)