ŚWIADCZENIA RODZINNE 2022/2023

Informacja z dnia 20 lipca 2022 r.

MRiPS opublikowało w dniu 19 lipca br. wiadomość dotyczącą wzorów na nowy okres zasiłkowy 2022/2023; link poniżej:
www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Podsumowując, dotychczasowe wzory z mijającego okresu zasiłkowego, mogą być nadal wykorzystywane.


Informacja z dnia 13 czerwca 2022 r.

Obserwując sytuację, dotyczącą wzorów wniosków do świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego pod względem nowego okresu zasiłkowego na rok 2022/2023,  uważamy, że nic nie ulega zmianie. Dowiedzieliśmy się od pracowników ministerstwa, że nie trwają żadne prace legislacyjne nad tymi wzorami. Liczymy na to, że tym razem nie zaskoczy nas żadna nagła publikacja ww. wniosków, dlatego

zachęcamy już Państwa do składania zamówień na NOWY OKRES ZASIŁKOWY.

Dołożymy starań aby realizacja następowała sprawnie i będziemy na bieżąco  informować Państwa o postępach w  sprzedaży druków z tej kategorii.