WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.

Kliknij i zacznij pisać

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. - dostępność druków.

19.01.2023

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo  wzoru od dnia dzisiejszego można składać zamówienia na wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe wraz z załącznikami.

Sprzedaż  i wysyłka rozpocznie się niezwłocznie po  po zatowarowaniu naszego magazynu.

Druki umieszczone są w zakładce: Produkty -> Druki do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego -> Druki dotyczące dodatku gazowego

W formularzu zamówień nie mamy na razie tych druków.

Dział Handlu