WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R.


WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 R. - dostępność druków.

19.01.2023

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo  wzoru od dnia dzisiejszego można składać zamówienia na wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz załączniki, BĘDĄCE OSOBNYMI DRUKAMI.

Druki umieszczone są w zakładce: Produkty -> Druki do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego -> Druki dotyczące dodatku gazowego

Dział Handlu