ZMIANY W DRUKACH DO KDR - od 09 czerwca 2021 r.

Zmiany w drukach do Karty Dużej Rodziny - ważne od 09 czerwca 2021 r.

W dniu 09 czerwca br., weszły w życie przepisy o zmianie druków do Karty Dużej Rodziny; źródło: Dziennik Ustaw z 2021 r., poz. 952.

Uprzejmie informujemy, że w nowych Wnioskach o przyznanie Karty Dużej Rodziny zostawiliśmy wybór pomiędzy kartą tradycyjną oraz elektroniczną.

Wynika to z faktu, iż :

- po pierwsze- wzory ministerialne są jedynie wzorami przykładowymi

- po drugie- w Ustawie o Karcie Dużej Rodziny nadal w Art. 10 ust. 1a nadal widnieje zapis:

"Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej."

W związku z tym prosimy o zapoznanie się z naszym wzorem wniosku i przemyślane zakupy.

Pozdrawiamy,

Dział Handlu