Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu- program Czyste Powietrze (50 szt.)