Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną wersja 4 (50 szt.)